דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות


כללי התנהגות קהל


אצטדיון טוטו טרנר:

1. חל איסור על פיצוח גרעינים בכל שטח האצטדיון.
2. חל איסור על הכנסת ושתייית משקאות אלכוהולים.
3. חל איסור על ישיבה במעברים ובגרמי מדרגות.
4. יש לשבת במקום הישיבה כפי המצויין על גבי הכרטיס/המנוי.
5. חל איסור עמידה על הכסאות.


כללי אצטדיוני הכדורגל בארץ:

1. חל איסור מוחלט לנקוט באלימות פיזית או מילולית בתחומי האצטדיון ובסביבתו.
2. חל איסור להיכנס לתחומי כר הדשא לפני המשחק, במהלכו ולאחריו.
3. חל איסור על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקי זכוכית, לאצטדיון.
4. אין להתבטא בהערות גזעניות, לרבות קריאות, נהמות, הנפת שלטים ובכל דרך ביטוי אחרת,
שיש בהן משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור
או חלקים של האוכלוסייה והכל בשל השתייכות לגזע, לדת או למוצא לאומי אתני.
5. יש לכבד את ממלאי התפקידים במגרש, לרבות שוטרים וסדרנים ולציית להוראותיהם.
6. חל איסור מוחלט להכניס לתחומי האצטדיון "חפץ אסור" כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט,
ובכלל זה כלי ירייה, חומר נפץ, סכין ואולר, חומר מסוכן ואמצעים כימיים אשר הפעלתם גורמת
לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים.
7. חל איסור להשליך חפצים ושאריות מזון לכר הדשא וליציעים אחרים.
8. חל איסור להשחית את רכוש האצטדיון לרבות שבירת כסאות וכתיבת גרפיטי.
9. חל איסור להכניס שילוט או כרזות בעלי סממנים גזעניים, פוליטיים ואלימים.
10. יש לשמור על הניקיון ועל שלמות הרכוש במתחם האצטדיון וסביבתו.
11. חל איסור מוחלט לעשן בתוך תחומי האצטדיון, למעט באזורים המסומנים ומיועדים לכך.


 תנאים:

מחזיק כרטיס למשחקי הקבוצה נותן את הסכמתו לתנאים המפורטים להלן:
כרטיס זה מקנה למחזיק בו אך ורק את זכות הכניסה לתחום האצטדיון, בהתאם למיקום המצוין על
גבי הכרטיס ובכפוף לאמור להלן:

ההתאחדות לכדורגל בישראל ו/או המנהלת ו/או הקבוצות המשחקות לא תהיינה אחראיות כלפי המחזיק
בכרטיס, אשר לא יוכל להיכנס לתחומי האצטדיון ו/או להיכנס לתחומו באיחור, מחמת אי הגעתו
למשחק במועד, מכל סיבה שהיא ו/או מחמת סגירת השערים ע"פ הוראות כוחות הביטחון. הקבוצה ו/או
המנהלת ו/או ההתאחדות אינן מבטיחות כי משחק מסוים ייערך במועד או במקום מסוים ושומרות לעצמן

את הזכות לשנות את מועד המשחק ומיקומו. המנהלת ו/או ההתאחדות ו/או הקבוצות לא תהיה אחראיות
לכל אובדן, פגיעה או נזק לנפש ו/או רכוש באצטדיון או בסביבתו ע"פ הקבוע בדין.
חל איסור על הכנסת שתיה בפחיות, בקבוקי פלסטיק וזכוכית. חל איסור על השלכת חפצים מכל מין וסוג.
חל איסור על הכנסת מצלמות וידיאו, ניתן להכניס מצלמות סטילס וטלפונים סלולריים לשימוש אישי ופרטי בלבד.

כל אדם המזיק או פוגע ברכוש האצטדיון ו/או הקבוצות ו/או המנהלת ו/או ההתאחדות יועמד לדין. חל
איסור על כניסה לשטח המסומן בו מתקיים המשחק ו/או לכר הדשא.
התנהגות אלימה ושימוש בשפה מאיימת או פוגענית הינם אסורים בהחלט. כל התבטאות בדיבור ו/או
בכתב בעלת אופי גזעני, אסורה.
מחזיק הכרטיס מאשר כי ידועים לו כללי ההתנהגות במגרש הכדורגל, כי כללים אלה מחייבים אותו,
כי הוא מתחייב לכבדם ולקיימם וכי אי ציות לכללים ולהוראות כללי ההתנהגות באצטדיון ובמתקן ספורט
זה, עלול לגרום להרחקתו, לאלתר, מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים נגדו בהתאם להוראות החוק

לאיסור אלימות בספורט התשס"ח- 2008 .
ידוע למחזיק כרטיס זה כי מותקנות מלצמות באצטדיון ובשטחים הסובבים אותו.
אין לבצע, ללא אישורה הכתוב (ומראש) של מנהלת הליגות לכדורגל, כל שימוש בסטטיסטיקות,
נתונים או אירועים הנוגעים למשחק לכל מטרה שהיא. בכלל זאת חל איסור חמור לשדר, למסחר או
להקליט: (א) כל תיעוד אודיו, ויזואל, או תיעוד אודיו ויזואלי מכל מין וסוג ובכל מדיה ו (ב) כל נתון,
מידע סטטיסטי או תיאור של המשחק והכל למעט שימוש אישי ופרטי שאינו למטרות רווח או הפצה
המונית. להסיר ספק חל איסור חמור לספק כל מידע, נתון או סטטיסטיקה בקשר עם המשחק -
לגופים העוסקים בהימורים, בארץ או בחו"ל.

הסרטים הנצפים ביותר

* קרא איך המחשב שלנו מרכיב את רשימת הנצפים ביותר.