דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות
תקנון מכירה חוזרת של כרטיס

תקנון מכירה חוזרת:

של כרטיס במסגרת מנוי בעל מנוי יכול להציע למכירה את המקום השייך למנוי לכל משחק בית אשר כלול במסגרת המנוי.

בעל המנוי יציע למכירה את המקום הנ"ל באמצעות האתר il.co.ticket4u ע"י התחברות לממשק עם שם משתמש וסיסמא.

הכרטיס אשר יוצע למכירה יימכר ע"י שפע הפקות במחיר השוק אשר יקבע ע"י מועדון הפועל ב"ש בלבד.

במידה והכרטיס אשר הוצע למכירה יירכש ע"י צד ג' יזוכה בעל המנוי באופן יחסי ממחיר המכירה של הכרטיס בשווי המחיר אותו שילם בעבור המנוי.

לדוגמא: מנוי שנרכש ב 099 ₪ לעונה :יזוכה בעל המנוי בשווי של 54 נקודות ללא תלות במחיר הכרטיס אשר יימכר לצרכן הסופי.

הערך הכספי אשר יעמוד לזכות בעל המנוי אשר כרטיסו נמכר ישמר ויצטבר בשפע הפקות כנקודות מועדון בלבד.

את המימוש של נקודות המועדון יכול בעל המנוי לממש בעבור משחקי בית )כרטיס בנוסף למנוי ומשחקים שאינם כלולים במנוי(.

במידה והלקוח לא יממש את הנקודות שנצברו בעבורו במהלך העונה אלה ישמרו בעבורו לעונה שאחרי 

ויכול לממשם כולל ברכישת חידוש המנוי בהתאם לתקנון רכישת המנוי. שימו לב צבירת הנקודות אינה מעניקה קדימות

או עדיפות כלשהי ברכישת כרטיס ו/או מנוי. אלו היו ונשארו ע"ב כל הקודם זוכה ועד גמר המלאי. אין המועדון ו/או שפע הפקות

מתחייבים למכירת הכרטיס אשר יוצע למכירה ע"י בעל המנוי במידה והכרטיס לא יימכר באמצעות מכירה חוזרת בעל המנוי לא יקבל לזכותו צבירת נקודות.

ידוע לבעל המנוי כי במידה ומקומו יימכר באמצעות מכירה חוזרת כרטיס המנוי שלו יחסם לאותו משחק ולא תהיה לו אפשרות להיכנס באמצעותו לתחומי האצטדיון.

הסרטים הנצפים ביותר

* קרא איך המחשב שלנו מרכיב את רשימת הנצפים ביותר.